Tolg erbjuder vacker natur och det finns många fina platser att stanna vid. Förslag ges i listen ovan.

Stanna också gärna till i vår lanthandel, som erbjuder mycket ekologiskt. Kyrkan och gamla kyrkogården kan också vara ett utflyktsmål.

Vår badplats ligger i södra delen av Asasjön.

Kanotleden i Mörrumsåns vattensystem från Asa i norr till Fridafors i söder, Värendsleden, ger många möjligheter till naturupplevelser. Utefter leden finns ett antal iordningställda rastplatser och övernattningsplatser med vindskydd.
Ledkarta för Värendsleden.

Sigfridsleden är en vandringsled i det sydsmåländska höglandet. Den börjar i Asa norr om Växjö och slutar vid sydändan av sjön Rottnen, några mil sydost om Växjö.
Ledkarta för Sigfridsleden.

Väg vid Nöbbele
Väg vid Nöbbele
Tolgs Lanthandel
Tolgs Lanthandel
Gamla kyrkogården
Gamla kyrkogården
Badplatsen vid Asasjön
Badplatsen vid Asasjön
Kyrkbacken - "Gloelid"
Kyrkbacken - "Gloelid"
Barnabrunnarna
Barnabrunnarna