Tolgs sockenråd bildades 1987 och samtliga tolgbor är medlemmar. Tolgs sockenråds verksamhetsidé är att samordna bygdens intressen, önskemål och behov och att verka  för dessa i en riktning som gagnar tolgbornas bästa. Vi är oberoende i förhållande till politiska partier och andra grupperingar i bygden. Sockenrådet har möjlighet att påverka utvecklingen i närområdet. 

Våra stadgar, senast reviderade 2012.

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015
 

Vid vårt senaste visionsmöte i september 2016 skapades fyra arbetsgrupper för vidare arbete:

  • att bo kvar i Tolg som senior
  • blomstrande lanthandel
  • mångfald
  • rundor i Tolg

Vårt senaste projekt har varit att skaffa en hjärtstartare till Tolg. Du hittar den vid Frunas hage, se vidare här.

Årets uppskattning
delas ut till någon/några som gör något extra för Tolg.

2018 - Anders Eriksson
2017 - Maja Söderberg
2016 - Maria Persdotter-
              Isaksson

2015 - Evert, Arne o Åke
2014 - Pernilla Magnusson
2013 - Pär o Marie
              Renevall

2012 - Peo Vinnersten
2011 - Tolgs Bredbandsf.
2010 - Gunvor Solén
2009 - Inge Andersson
2008 - Bo Palm
2007 - Arne Rydberg
2006 - Christina Jonasson
2005 - Anna Lekberg
Övriga som fått utmärkelsen: 
Sara Palm 
Guldstoft 
Tolgstock
Christer Wånehed 
Hanne o Jonas Nordin
Georg Magnusson 
Roger Davidsson
Ingmar Bjersing

Läs de senaste sockenbladen.
 Styrelsen
Agneta Carlsson, ordf.
Agneta.m.81@gmail.com 
0739 84 82 40
Elisabet Svensson, sekr.
Lena Sörman, kassör
Karin Vedin
Olaf Vonk
Bart Rijnbout
Thorbjörn Karlsson
Maria Persdotter-Isaksson