Tolgs sockenråd bildades 1987 och samtliga tolgbor är medlemmar. Tolgs sockenråds verksamhetsidé är att samordna bygdens intressen, önskemål och behov och att verka  för dessa i en riktning som gagnar tolgbornas bästa. Vi är oberoende i förhållande till politiska partier och andra grupperingar i bygden. Sockenrådet har möjlighet att påverka utvecklingen i närområdet. 

Våra stadgar, senast reviderade 2012.

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015
 

Vid vårt senaste visionsmöte i september 2016 skapades fyra arbetsgrupper för vidare arbete:

  • att bo kvar i Tolg som senior
  • blomstrande lanthandel
  • mångfald
  • rundor i Tolg

Ett av våra projekt har varit att skaffa en hjärtstartare till Tolg. Du hittar den vid Frunas hage, se vidare här.

Förslag på stadgeändring, togs upp på årsmötet
Motion ang. avloppsfrågan i del av Tolg
.

Årets uppskattning
delas ut till någon/några som gör något extra för Tolg.

2019 - Sara Palm
2018 - Anders Eriksson
2017 - Maja Söderberg
2016 - Maria Persdotter-
              Isaksson

2015 - Evert, Arne o Åke
2014 - Pernilla Magnusson
2013 - Pär o Marie
              Renevall

2012 - Peo Vinnersten
2011 - Tolgs Bredbandsf.
2010 - Gunvor Solén
2009 - Inge Andersson
2008 - Bo Palm
2007 - Arne Rydberg
2006 - Christina Jonasson
2005 - Anna Lekberg
Övriga som fått utmärkelsen: 
Sara Palm 
Guldstoft 
Tolgstock
Christer Wånehed 
Hanne o Jonas Nordin
Georg Magnusson 
Roger Davidsson
Ingmar Bjersing

Läs de senaste sockenbladen.

Vill du annonsera i sockenbladet? För att kunna finansiera tryckningen av det, så är vi i så fall tacksamma för ett litet bidrag, t.ex. 300 kr för helsida, 200 kr för halvsida och 100 kr för kvartssida.
Ta kontakt med vår kassör Anette - anette.blomqvist@gmail.com.


Styrelsen
Agneta Carlsson, ordf.
Agneta.m.81@gmail.com 
0739 84 82 40
Elisabet Svensson, sekr.
Anette Blomqvist, kassör
Karin Vedin
Olaf Vonk
Bart Rijnbout
Thorbjörn Karlsson
Maria Persdotter-Isaksson