loading...

2019 > 05

Efter det VA-rådgivningsmöte som hölls i Tolg i april, har vi nu fått presentationerna samt de kriterier som kommunen arbetar utifrån när de bedömer om ett område bör ha enskilt avlopp, gemensamhetsanläggningar eller kommunalt VA.

Kommunens presentation

Presentation från Sweco

Modell för klassning av Behov och möjlighet, Växjö kommun 

Läs hela inlägget »

En lite kylig majsöndag samlades vi 15 vuxna och 5 barn för att jobba vidare med vår fina badplats. Förra året vid den här tiden stod det ett gammalt fallfärdigt omklädningrum längst ut på udden. Nu är det borta och vi krattade ut en stor hög jord och sådde gräs på denna vackra plats.

Bredvid dasset håller ett nytt omklädningsrum och bastu på att byggas. Stommen och tak blev klart redan förra året men nu återstår inredning och utvändigt arbete. Omklädningsdelen planeras bli klart till sommaren, men bastun får vi fortsätta med till hösten. 

Bryggorna kom såklart också i sjön och i år ska de förhoppningsvis ligga på plats ordentligt då det gjutits ett nytt fundament som bryggan förankrats i. 

Stort TACK till alla som bidragit i arbetet, nu hoppas vi på en riktigt fin badsäsong 2019!

/Sockenrådet 

Läs hela inlägget »
Läs mer här Läs mer härGrannsamverkan är att göra områden mindre attraktiva för brottslighet, allt genom ökad uppmärksamhet från de boende samt kunskap om hur man skyddar sig från brott.