Verktyget som ska hjälpa oss i Tolg att ta del och sprida information:
TRYGGAGATAN.SE

Kontaktombud för oss i Tolg är Torbjörn Karlsson, Ödetofta och Berne Kennborn, Holkastorp.

Du som vill vara med i Grannsamverkan kan fylla i blanketten nedan och lämna till Berne Kennborn, Holkastorp Storagård, 363 35 Tolg.

Via denna länk har du den blankett du ska använda dig av när du anmäler att du vill delta i Grannsamverkan. 

Du kan också maila till
berne.kennborn@gmail.com
- Namn, Adress, Telefonnummer (hem, arbete, mobil) samt epostadress.

Mer info om Grannsamverkan finns här.