I Brottsahemmet finns en välbesökt antikhandel - Antikt i Lammhult - välsorterad och nu med ännu flera rum.  Kontaktuppgifter och vägbeskrivning finns på deras egen webbplats.
 

Kvarnen i Tolg 
För tillfället hänvisas till Antons Prylar i Hjortsberga.
Kontaktperson är Anton Rydqvist,
076 809 34 01.
  


Till vänster en bild från den nya delen av antikhandeln i Brottsahemmet.