Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.   

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.
Under 2020 händer följande:

Onsdag 29 januari - Två grupper från USA som spelar singer-songwriter/bluegrass kommer till Tolg! Jeri Katherine Howell and friends Kentucky Music Ensemble 

Onsdag 25 mars - Historikern Olle Larsson berättar om Småländska trolldomsprocesser. Blev inställt p.g.a. coronaspridningen.

Onsdag 29 april - Vill du veta vad som hänt tidigare år? 
2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010   
2011    2012    2013    2014    2015    2016   2017   2018   2019

Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson, Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist, Hanne Nordin och Jerry Sunesson.