Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.   

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.
Under 2020 händer följande:

Onsdag 29 januari - Två grupper från USA som spelar singer-songwriter/bluegrass kommer till Tolg! Jeri Katherine Howell and friends Kentucky Music Ensemble 

Onsdag 25 mars - Historikern Olle Larsson berättar om Småländska trolldomsprocesser. Blev inställt p.g.a. coronaspridningen.

Inga fler evenemang under våren p.g.a. pandemin.Vill du veta vad som hänt tidigare år? 
2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010   
2011    2012    2013    2014    2015    2016   2017   2018   2019

Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson, Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist, Hanne Nordin och Jerry Sunesson.