Hembygdsföreningen bildades 1971 och medlemsantalet uppgår idag till ca 200. Medlemsavgiften är 100 kronor per person eller 200 kronor per familj och gäller för två år i taget. Sätt in pengar på vårt bankgiro 5727-3120 eller kontakta ordförande Roger Davidsson eller kassören Åsa Petersson.

Vi har material om bygden i form av torpinventering, 8mm-film och videoavsnitt, gamla foton, mikrofilm. 

Föreningen vårdar sina samlingar, anordnar valborgsmässofirande och har varje år en hembygdsdag i augusti. 

Torpinventeringen från 1993 - upplagan slut.

Tolganamn från A till Ö, hembygdsföreningen har bidragit till tryckning men säljs av Kultur i Tolg, pris 100:-. Finns även i Tolgs Lanthandel.
 

Styrelsen Tolgs hembygdsförening
Roger Davidsson är ordförande. Övriga är: Tommy Jonasson, Ove Svensson, Eva Johansson, Peter Gustafsson, Seth Jonsson, Ellen Awadis, Magnus Grankvist och Åsa Petersson (kassör). 

Andra Tolgboken
ISBN 91-631-9760-X
2006, 381 sidor
Pris: 200 kronor - Halva priset från ursprungspris!
Finns att köpa i Tolgs lanthandel.
Kan också lånas på biblioteken i Växjö eller Rottne.
Du kan också kontakta någon i styrelsen.
Här finns innehållsförteckning och förord.

Tolgboken 
1967, 378 sidor
Upplagan är sedan länge slut, men har man tur, kan man hitta den på auktioner. Finns också att låna på biblioteken i Växjö eller Rottne.
Innehållsförteckning.