Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.   

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.

Under 2018 har vi hittills följande arrangemang planerade:

Onsdag 28 februari - teater, Hissvägraren.

Onsdag 28 mars - teater, Bibliotekarien

Fredag 20 april - Minnie Marks, en blues- och rockduo underhåller

Vill du veta vad som hänt tidigare år? 
2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010   
2011    2012    2013    2014    2015    2016   2017

Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson, Lars Magnusson, Mona Nilsson, Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist och Henrik Lundström.