IOGT-NTO
Kontaktperson: Ida Gunnarsson-Blom
Tfn 070 412 58 59
 
   
Söraby-Tolgs Rödakorskrets 
Läs mer här.
 
 
Rottnebygdens LRF
Ordförande: Tobias Gideonsson, 070 302 62 65
tobias.gideonsson@gmail.com

Seth Jonsson, 0470 941 54