Sockenrådets årsmöte blir digitalt

Vi hoppas så många som möjligt kan delta. På grund av coronapandemin har vi beslutat att genomföra mötet på detta sätt.  All information om hur du ansluter dig till mötet finns i senaste sockenbladet, där också alla handlingar finns med. Sockenbladet kommer även att delas ut i din postlåda.

Den aktuella länken när det är dags; https://meet.jit.si/Tolgssockenråd

/Tolgs sockenråd

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter