Sockenrådets yttrande till Växjö kommun

Växjö kommuns översiktsplan har redovisats och sockenrådet har lämnat ett yttrande. Du kan läsa det här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter