Fortsättning om krisberedskap

Välkomna alla bybor på uppföljning av workshop krisberedskap! Sockenrådet arrangerade i våras, i ledning av Maja Söderberg, en workshop där vi gemensamt identifierade olika slags kriser som vår by skulle kunna ställas inför. Det var allt ifrån stormar, extrem torka och vattenbrist. Vi problematiserade olika scenarier och försökte klura ut kreativa lösningar på lämpliga åtgärder. Arbetet slutade dock inte där och vi behöver bli fler som engagerar oss i detta livsviktiga ämne! 

Den 8/9 kl 9-12 i föreningslokalen har du möjlighet att vara med och fortsätta arbetet med att identifiera behoven och hitta nödvändiga lösningar på genomförande! Sockenrådet bjuder på hembakat till frukost!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter