Presentationer från kommunens möte om vatten o avlopp

Efter det VA-rådgivningsmöte som hölls i Tolg i april, har vi nu fått presentationerna samt de kriterier som kommunen arbetar utifrån när de bedömer om ett område bör ha enskilt avlopp, gemensamhetsanläggningar eller kommunalt VA.

Kommunens presentation

Presentation från Sweco

Modell för klassning av Behov och möjlighet, Växjö kommun 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter