Förslag till stadgeändringar

På sockenrådets årsmöte den 10 mars kommer detta att tas upp till beslut. Ändringarna kan du läsa i denna handling.

Har du frågor innan årsmötet, hör av dig till Agneta, ordf., 0739 84 82 40

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter