Möte om avlopp i delar av Tolg

Den 6 november hölls ett möte mellan Växjö kommun och de boende i de centrala delarna av Tolg angående den nuvarande avloppssituationen och hur man i framtiden kan lösa de bristfälliga avlopp som finns inom området. Många tolgbor deltog och vi fick presentationer av  Växjö kommun - va-chefen och miljö- och hälsa - och av Jonas Backö, konsult från Sweco. Representant från lantmäteriet deltog också, men den presentationen saknas här. Arbetet fortsätter.

Här finns presentationerna
Växjö kommun - va-chef Steve Karlsson
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Konsult Jonas Backö, Sweco

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter