Vill du vara med i Julspelsgruppen?

Julafton kl 11.00 spelar vi julevangeliet - Detta sker i Tjureda kyrka.

Sångare, skådespelare och instrumentalister i alla åldrar är välkomna.

Vi övar i Tjureda kyrka måndag 17 dec och onsdag 19 dec kl. 18.00-19.30.
Julafton samling kl. 9.45.

Anmäl dig eller hela familjen till Magnus, 0470 70 32 25 eller via e-post Magnus-Aberg2@svenskakyrkan.se.