Är du intresserad av en sjönära hyresrätt i Tolg?

Det är många som vill bo i Tolg och det är vi i sockenrådet väldigt glada för. 
Dock är det ont om lediga bostäder. Ett sätt att jobba med bostadsfrågan är 
att sockenrådet tagit upp frågan med Vidingehem om byggnation av nya 
hyresrätter i Tolg. 

Kanske finns det Tolgbor som tycker att huset känns för stort och kräver för 
mycket jobb men som ändå vill bo kvar i byn? Och personer utifrån som är 
sugna på att bo i vår vackra by, det vet vi. För att det överhuvudtaget ska 
vara intressant för Vidingehem att gå vidare med att eventuellt bygga hyresrätter i Tolg, så krävs ett underlag av intressenter. Detta kan vara en unik möjlighet för oss att skapa större variation av bostäder i Tolg, så att vi kan fortsätta vara en livskraftig by med skola, lanthandel och ett aktivt föreningsliv.

Nästa steg är att Tolgs sockenråd och Vidingehem planerar ett möte tillsammans med de som anmäler intresse.

Är du intresserad av att inom de närmaste åren bo i en sjönära hyresrätt 
med tillgång till en liten odlingslott?

Välkommen med din intresseanmälan på mail eller telefon till sockenrådets 
ordförande Agneta Carlsson innan den 9 september: 
agneta.m.81@gmail.com, 0739 84 82 40.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter