Finns fler konfirmationskort?

Under två veckor har Tolgs kyrka varit öppen för årets Vägkyrka, som i år visade konfirmationskort från Tolg. Drygt 50 bilder fanns att titta på men många saknas.  På denna översikt kan du se vad som fattas. Kanske har du just något av dessa? 

Alla kort kommer att samlas i en pärm och finnas till påseende i kyrkan.

Har du något av de foton som vi saknar, så ta gärna kontakt med Ingrid Johansson, Ekelid (huset med den stora eken nedanför skolan). Vi lånar fotona och scannar och sen får du naturligtvis tillbaka dem. Telefon till Ingrid är 0470 940 35.

Tolg kyrkas församlingsråd

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter