Vi efterlyser gamla konfirmationskort

Till sommarens vägkyrka planerar vi att ha en utställning med konfirmationskort från Tolgs kyrka. Vårt mål är att  ha ett foto från varje år. De foto som är riktigt gamla blir kanske svårt att få tag i, så nu efterlyser vi dessa, ju äldre desto bättre. 

Har du foto från din konfirmation och helst också från dina förfäder, kontakta Ingrid Johansson, Ekelid (huset med den stora eken nedanför skolan).
Vi lånar fotona och scannar och sen får du naturligtvis tillbaka dem.
Telefon till Ingrid är 0470 940 35.

Vi är tacksamma att få korten senast den 1 juni, för att sedan hinna göra klart inför vägkyrkan, som är sista veckan i juli och första i augusti.

Tolg kyrkas församlingsråd