Sockenrådet håller Auktion!

I föreningslokalen den 16 december kl. 15.00.
Läs mer i senaste sockenbladet.