5
december 2016
2016-12-17

Mariagudstjänst med Mariamusik

Tolgs kyrka kl. 18.00.

2016-12-24

Midnattsmässa

Tolgs kyrka kl. 23.00 med Ungdomskören Echo.

2016-12-26

Julens psalmer och sånger

Tolgs kyrka kl. 16.00 med Karl-Oskarkören och solister.

2016-12-31

Nyårsbön

Tolgs kyrka kl. 18.00 med sång av Ida Gunnarsson Blom.